No module Published on Offcanvas position
Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara 09-766 8000 intranet@lktn.gov.my

Menerima Pakai Pindaan Pekeliling Perbendaharaan WP1.4 “Kadar Dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan Dan Bayaran Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Kerana Menjalankan Tugas Rasmi ”

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera
 
Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada e-mel pada 30 September 2020 mengenai perkara di atas.
 
2. Sukacita sekiranya Tuan/Puan dapat memastikan tuntutan perjalanan dihantar sebelum atau pada 20 Oktober 2020.
Tuntutan yang diterima selepas daripada tarikh itu tidak dapat diproses lagi.
 
Perhatian dan kerjasama Tuan/Puan diucapkan ribuan terima kasih.
 
Sekian.
 
Saya yang menjalankan amanah
 
MOHD FAKRI MOHAMAD NOOR
PBKP

Super User

Poster

  • apple.jpg
  • bananas_2.jpg
  • fruits.gif
  • tamarind.jpg

Event of the day

No events found.

Kursus