Contact Us

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN TELEKOMUNIKASI (TMK)


Dont hesitate to call:

  • Puan Norhana : Ext (8100)
  • Mohd Fadli : Ext (8122)


  • TMC 2.0 Helpdesk Support | Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara